Naše společnost FLAVEKO Trade spol. s r.o. využívá supercritical extraction pro získávání cenných látek z přírodních porézních materiálů díky oxidu uhličitému, který je možno za určitých podmínek změnit na takzvanou super kritickou tekutinu, což není ani kapalina, ani plyn, ale má v podstatě vlastnosti obojího. Oproti běžným rozpouštědlům, která rovněž dokáží extrahovat různé látky z přírodních materiálů, je oxid uhličitý zdravotně nezávadný, levný a nehořlavý. V přiměřeném množství je oxid uhličitý rovněž neškodný pro životní prostředí.

Netoxickým způsobem získáváme silice, oleje a barviva z rostlin

Zaměřme se nyní na vlastní průběh supercritical extraction. Sušené rostlinné části (rostlinný materiál), které jsou připraveny k extrakci, je třeba nejdříve mechanicky rozmělnit a posléze uložit do takzvaného extraktoru. Oxid uhličitý je třeba zahřát na teplotu vyšší než je jeho kritická teplota a kompresorem stačit nad jeho kritický tlak, čímž se z něho stane superkritická tekutina. Rostlinný materiál, který byl upraven mletím, krájením nebo sekáním je posléze sycen superkritickou tekutinou oxidu uhličitého. Tato tekutina do sebe rozpouští žádané látky.